BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kępnie
Grafika BIP
Strona główna/Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2),  dalej RODO informuję, że:

Administratorem jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie,

ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno, reprezentowana przez dyrektora.

Kontakt do Administratora:

Tel.: 62 782 48 11; e-mail: pppkepno@op.pl

Administrator wyznaczył w trybie art. 37 RODO oraz art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Ewa Felińska tel. 604270401

Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą
w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o podstawie prawnej, odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody
o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

   Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie) - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PPP Kępno
Pierwsza publikacja
Jerzyk Alina 2022-01-25 10:09
Aktualizacja publikacji
Jerzyk Alina 2022-02-02 15:57
Wytworzenie publikacji
Elwira Leśniewicz-Drzazga 2022-02-02 15:57
Zatwierdzenie
Elwira Leśniewicz-Drzazga 2022-02-02 15:57
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
29
do góry